Team Mojo föddes ur drivkraften att göra saker annorlunda.

Men inte bara för sakens skull utan där vi kan göra skillnad genom att hitta nya lösningar och effektivare arbetssätt. Till exempel för att öka våra kunders försäljning, effektivisera interna arbetsflöden eller prioritera hållbara och miljövänliga alternativ.

Vi erbjuder kaffemaskinslösningar för alla typer av behov och tillsammans med vår servicepartner utför vi rikstäckande maskinservice för snabb och kompetent hjälp!

Kundfokus på riktigt.

• Vi har ett genuint kundengagemang och intresse för kundens verksamhet
• Vi lyssnar på kunden – hör kunden – bekräftar kunden
• Vi är proaktiva – uppsökande och intresserade

Snabbt och effektivt.

• Vi har effektiva arbetssätt och minimal overhead
• Vi är snabbt hos kund och hittar lösningar
• Vi är tillgängliga

Mojofamiljen.

• Vi ”vänder inte i dörren”
• Vi utnyttjar interna samarbeten och intern kompetens
• Vi är flexibla, vi låser inte oss i bestämda mönster eller roller och är benägna att hitta nya vägar

Proaktivitet.

• Vi ringer/stämmer av med kund
• Vi förklarar för och kommunicerar med våra kunder
• Vi är villiga att använda verktyg som hjälper oss att vara proaktiva

Nytänkande.

• Vi hittar samarbeten och lösningar som gör skillnad för kunden
• Vi fokuserar på lösningen inte på maskinvara och teknik.
• Vi är öppna för att pröva nya vägar när det behövs

Välkommen till Mojofamiljen.

Precis som våra tre hjärtan i vår logotyp symboliserar passion, öppenhet och engagemang speglar det personerna i Mojofamiljen som skapar härlig dynamik och effektivitet med en brinnande passion för att alltid erbjuda våra kunder den absolut bästa kaffelösningen!