Vi älskar service och support.

Vår support består av kollegor från både sälj- och serviceavdelningen för att på ett snabbt och effektivt sätt ge support och kunna delegera ärendet till rätt person inom vår organisation.

Genom att vi samarbetar mellan avdelningarna och att vi jobbar med flexibla system effektiviserar vi informationsflödet och minimerar ledtider för optimal kundnytta.

Teknisk service i hela landet.

Med våra egna maskintekniker, tillsammans med vår servicepartner, erbjuder vi rikstäckande service av kaffemaskiner för snabb och kompetent hjälp.

Vi är experter på våra kaffemaskiner, vi har reservdelar på lager och vi har heltäckande serviceavtal med regelbunden maskinservice – inklusive allt.

Våra serviceavtal inkluderar:

1.  Fri service under normal arbetstid

2.  All arbets- och resekostnad inkluderad

3.  Årlig teknisk översyn

4.  Fria reservdelar

5.  Fri telefonsupport

6.  Fria leveranser i samband med servicebesök

7.  Påkallad service inom 5 arbetstimmar